Irizpide eta Helburuen Fasea

 
IRIZPIDE ETA HELBURUAK DOKUMENTUA
Irizpide eta Helburuak
 





 


Aurrerakinaren Erakustaldiaren Fasea

 
AURRERAKINAREN ERAKUSTALDIAREN DOKUMENTUAK
Partaidetza txostena
Hitzaldiaren aurkezpena

 
 





 


Aurrerakin Fasea


 
AURRERAKIN DOKUMENTUAK


Aurrerakin dokumentua
 Egikaratze laburpena

 
PLANOAK


Plano zerrenda

 
LURZORUAREN SAILKAPENA
AE1.A Planoa
AE1.b Planoa
AE1.c Planoa
AE1.d Planoa
AE1.e Planoa
 
LURZORUAREN KALIFIKAZIO OROKORRA
AE2.1A Planoa
AE2.1b Planoa
AE2.1c Planoa
AE2.1d Planoa
AE2.1e Planoa
AE2.2A Planoa

 
 
GAINJARRITAKO BALDINTZAPENAK
AE3.1A Planoa
AE3.2A Planoa
AE3.3A Planoa
AE3.4A Planoa
AE3.5A Planoa
AE3.6A Planoa
 
ZUZKIDURA- ETA KOMUNIKAZIO-SISTEMA
AE4.1A Planoa
AE4.1b Planoa
AE4.1c Planoa
AE4.1d Planoa
AE4.1e Planoa
 
ONDARE ARKOTEKTONIKOA
AK1.1A Planoa
AK1.1b Planoa
AK1.1c Planoa
AK1.1d Planoa
AK1.1e Planoa
 
ALTERNATIBAK ANTOLAMENDU-EREDUAN
Aa1.1A Planoa
AA1.1b Planoa
AA1.1c Planoa
AA1.1d Planoa
AA1.1e Planoa

 
 
ALTERNATIBAK ANTOLAMENDU-EREDUAREN AURREAN
AA2.1A Planoa
AA2.1b Planoa
AA2.1c Planoa
AA2.1d Planoa
AA2.1e Planoa

 
 

 

 


 

 


Informazio Fasea


 
INFORMAZIO DOKUMENTUAK


Informazio dokumentua
 Partaidetza Txostena

 

 
LURRALDE PLANGINTZA


Lurralde Antolamenduaren Gidalerroak (LAG)
LAG - A Planoa
LAG - B Planoa
LAG - C Planoa


Udalerriaz gaindiko plangintza (LPS)
Ekonomia jardueratarako lurzoru publikoa eta merkataritza-ekipamenduak sortzeko LPS, Hezeguneen LPS - A Planoa
Ekonomia jardueratarako lurzoru publikoa eta merkataritza-ekipamenduak sortzeko LPS, Hezeguneen LPS - B Planoa
Ekonomia jardueratarako lurzoru publikoa eta merkataritza-ekipamenduak sortzeko LPS, Hezeguneen LPS - C Planoa

Ibaien eta erreken ertzak antolatzeko LPS, Itsasertza babestu eta antolatzeko LPS - A Planoa
Ibaien eta erreken ertzak antolatzeko LPS, Itsasertza babestu eta antolatzeko LPS - B Planoa
Ibaien eta erreken ertzak antolatzeko LPS, Itsasertza babestu eta antolatzeko LPS - C Planoa

Nekazaritza eta basozaintzako LPS, Trenbide-sarearen LPS, Gipuzkoako bizikleta-bideen LPS, Natura-baliabideen antolamendurako planak NBAP - A Planoa
Nekazaritza eta basozaintzako LPS, Trenbide-sarearen LPS, Gipuzkoako bizikleta-bideen LPS, Natura-baliabideen antolamendurako planak NBAP - B Planoa
Nekazaritza eta basozaintzako LPS, Trenbide-sarearen LPS, Gipuzkoako bizikleta-bideen LPS, Natura-baliabideen antolamendurako planak NBAP - C Planoa


Planeamiento Supramunicipal (PTP)

LPP - A Planoa
LPP - B Planoa
LPP - C Planoa

 
GAINJARRITAKO BALDINTZAPENAK


Aintzat hartutako balio naturalak, Leku babestuak, Natura-intereseko eremuak - A Planoa
Aintzat hartutako balio naturalak, Leku babestuak, Natura-intereseko eremuak - B Planoa
Aintzat hartutako balio naturalak, Leku babestuak, Natura-intereseko eremuak - C Planoa

Lehentasunezko batasunaren intereseko habitatak, Batasunaren intereseko habitatak, Intereseko ibilbideak, Bizikletentzako ibilbideak - A Planoa
Lehentasunezko batasunaren intereseko habitatak, Batasunaren intereseko habitatak, Intereseko ibilbideak, Bizikletentzako ibilbideak - B Planoa
Lehentasunezko batasunaren intereseko habitatak, Batasunaren intereseko habitatak, Intereseko ibilbideak, Bizikletentzako ibilbideak - C Planoa

Lur azpiko uren babeserako eremuak, Paisaiaren babes-eremuak, Paisaia berezien eta apartekoen inbentarioa - A Planoa
Lur azpiko uren babeserako eremuak, Paisaiaren babes-eremuak, Paisaia berezien eta apartekoen inbentarioa - B Planoa
Lur azpiko uren babeserako eremuak, Paisaiaren babes-eremuak, Paisaia berezien eta apartekoen inbentarioa - C Planoa

Geologia-intereseko guneak, Iragazkortasuna  - A Planoa
Geologia-intereseko guneak, Iragazkortasuna  - B Planoa
Geologia-intereseko guneak, Iragazkortasuna  - C Planoa

Ondarea, arkeologia ondarea, Kutsatuak egon daitezkeen lurzoruak - A Planoa
Ondarea, arkeologia ondarea, Kutsatuak egon daitezkeen lurzoruak - B Planoa
Ondarea, arkeologia ondarea, Kutsatuak egon daitezkeen lurzoruak - C Planoa

Eremu uholdagarriak, Eragin akustikoko areak, Kostak, Segurtasuna - A Planoa
Eremu uholdagarriak, Eragin akustikoko areak, Kostak, Segurtasuna - B Planoa
Eremu uholdagarriak, Eragin akustikoko areak, Kostak, Segurtasuna - C Planoa


KOMUNIKAZIO SAREA 


Trenbidea, Portua, Errepideak, Ordezko mugikortasuna, Oinezkoentzako ibilbideak, Bestelako ibilbideak- A Planoa
Trenbidea, Portua, Errepideak, Ordezko mugikortasuna, Oinezkoentzako ibilbideak, Bestelako ibilbideak- B Planoa
Trenbidea, Portua, Errepideak, Ordezko mugikortasuna, Oinezkoentzako ibilbideak, Bestelako ibilbideak- C Planoa

Herri-bideak, Erabilera publikoko bideak - A Planoa
Herri-bideak, Erabilera publikoko bideak - B Planoa
Herri-bideak, Erabilera publikoko bideak - C Planoa


LURZORUAREN ERABILERA NATURALA


Lurzoruaren erabilera - A Planoa
Lurzoruaren erabilera - B Planoa
Lurzoruaren erabilera - C Planoa

Landaredi-mapa - A Planoa
Landaredi-mapa - B Planoa
Landaredi-mapa - C Planoa

 
HIRIGUNEAK: ERABILERA XEHATUAK


Erabilera xehatuak - A Planoa
Erabilera xehatuak - B Planoa
Erabilera xehatuak - C Planoa
Erabilera xehatuak - D Planoa


HIRIGUNEAK: ERAIKINEN ALTUERAK


Bizitegi-eraikuntzen altuerak - A Planoa
Bizitegi-eraikuntzen altuerak - B Planoa
Bizitegi-eraikuntzen altuerak - C Planoa
Bizitegi-eraikuntzen altuerak - D Planoa

ARKITEKTURA-ONDAREA


 

Arkitektura-ondarea - A Planoa
Arkitektura-ondarea - B Planoa
Arkitektura-ondarea - C Planoa
Arkitektura-ondarea - D Planoa
Indarreko plangintza - A Planoa
Indarreko plangintza - B Planoa
Indarreko plangintza - C Planoa
Indarreko plangintza - D Planoa




 

 


Berriak


  BERRIAK

ESTEKA INTERESGARRIAK