Fase de Criterios y Objetivos

 
DOCUMENTO CRITERIOS Y OBJETIVOS
Documento de criterios y objetivos
 

 


Fase de Exposición pública del Avance

 
DOCUMENTOS DE LA EXPOSICIÓN PÚBLICA DEL AVANCE
Informe de l aparticipación
 Presentación de la charla informativa
 

 


Fase de Avance


 
DOCUMENTO AVANCE


Documento de avance
 Resumen ejecutivo

 
PLANOS


Listado planos

 
CLASIFICACIÓN DEL SUELO
AE1.A Plano
AE1.b Plano
AE1.c Plano
AE1.d Plano
AE1.e Plano
 
CALIFICACIÓN GLOBAL DEL SUELO
AE2.1A Plano
AE2.1b Plano
AE2.1c Plano
AE2.1d Plano
AE2.1e Plano
AE2.2A Plano

 
 
CONDICIONANTES SUPERPUESTOS
AE3.1A Plano
AE3.2A Plano
AE3.3A Plano
AE3.4A Plano
AE3.5A Plano
AE3.6A Plano
 
SISTEMA DE DOTACIONES Y COMUNICACIONES
AE4.1A Plano
AE4.1b Plano
AE4.1c Plano
AE4.1d Plano
AE4.1e Plano
 
PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO
AK1.1A Plano
AK1.1b Plano
AK1.1c Plano
AK1.1d Plano
AK1.1e Plano
 
ALTERNATIVAS EN EL MODELO DE ORDENACIÓN
Aa1.1A Plano
AA1.1b Plano
AA1.1c Plano
AA1.1d Plano
AA1.1e Plano

 
 
ALTERNATIVAS AL MODELO DE ORDENACIÓN
AA2.1A Plano
AA2.1b Plano
AA2.1c Plano
AA2.1d Plano
AA2.1e Plano

 
 

 

 


 

 


Fase de Información


 
DOCUMENTO DE INFORMACIÓN


Informazio dokumentua
 Partaidetza Txostena

 

 
INFORMACIÓN GENERAL

 
PLANEAMIENTO TERRITORIAL


Directrices de ordenación del territorio (DOT)
LAG - A Planoa
LAG - B Planoa
LAG - C Planoa


Planeamiento supramunicipal (PS)
Ekonomia jardueratarako lurzoru publikoa eta merkataritza-ekipamenduak sortzeko LPS, Hezeguneen LPS - A Planoa
Ekonomia jardueratarako lurzoru publikoa eta merkataritza-ekipamenduak sortzeko LPS, Hezeguneen LPS - B Planoa
Ekonomia jardueratarako lurzoru publikoa eta merkataritza-ekipamenduak sortzeko LPS, Hezeguneen LPS - C Planoa

Ibaien eta erreken ertzak antolatzeko LPS, Itsasertza babestu eta antolatzeko LPS - A Planoa
Ibaien eta erreken ertzak antolatzeko LPS, Itsasertza babestu eta antolatzeko LPS - B Planoa
Ibaien eta erreken ertzak antolatzeko LPS, Itsasertza babestu eta antolatzeko LPS - C Planoa

Nekazaritza eta basozaintzako LPS, Trenbide-sarearen LPS, Gipuzkoako bizikleta-bideen LPS, Natura-baliabideen antolamendurako planak NBAP - A Planoa
Nekazaritza eta basozaintzako LPS, Trenbide-sarearen LPS, Gipuzkoako bizikleta-bideen LPS, Natura-baliabideen antolamendurako planak NBAP - B Planoa
Nekazaritza eta basozaintzako LPS, Trenbide-sarearen LPS, Gipuzkoako bizikleta-bideen LPS, Natura-baliabideen antolamendurako planak NBAP - C Planoa


Planeamiento Supramunicipal (PTP)

LPP - A Planoa
LPP - B Planoa
LPP - C Planoa

 
CONDICIONANTES SUPERPUESTOS


Aintzat hartutako balio naturalak, Leku babestuak, Natura-intereseko eremuak - A Planoa
Aintzat hartutako balio naturalak, Leku babestuak, Natura-intereseko eremuak - B Planoa
Aintzat hartutako balio naturalak, Leku babestuak, Natura-intereseko eremuak - C Planoa

Lehentasunezko batasunaren intereseko habitatak, Batasunaren intereseko habitatak, Intereseko ibilbideak, Bizikletentzako ibilbideak - A Planoa
Lehentasunezko batasunaren intereseko habitatak, Batasunaren intereseko habitatak, Intereseko ibilbideak, Bizikletentzako ibilbideak - B Planoa
Lehentasunezko batasunaren intereseko habitatak, Batasunaren intereseko habitatak, Intereseko ibilbideak, Bizikletentzako ibilbideak - C Planoa

Lur azpiko uren babeserako eremuak, Paisaiaren babes-eremuak, Paisaia berezien eta apartekoen inbentarioa - A Planoa
Lur azpiko uren babeserako eremuak, Paisaiaren babes-eremuak, Paisaia berezien eta apartekoen inbentarioa - B Planoa
Lur azpiko uren babeserako eremuak, Paisaiaren babes-eremuak, Paisaia berezien eta apartekoen inbentarioa - C Planoa

Geologia-intereseko guneak, Iragazkortasuna  - A Planoa
Geologia-intereseko guneak, Iragazkortasuna  - B Planoa
Geologia-intereseko guneak, Iragazkortasuna  - C Planoa

Ondarea, arkeologia ondarea, Kutsatuak egon daitezkeen lurzoruak - A Planoa
Ondarea, arkeologia ondarea, Kutsatuak egon daitezkeen lurzoruak - B Planoa
Ondarea, arkeologia ondarea, Kutsatuak egon daitezkeen lurzoruak - C Planoa

Eremu uholdagarriak, Eragin akustikoko areak, Kostak, Segurtasuna - A Planoa
Eremu uholdagarriak, Eragin akustikoko areak, Kostak, Segurtasuna - B Planoa
Eremu uholdagarriak, Eragin akustikoko areak, Kostak, Segurtasuna - C Planoa


RED DE COMUNICACIONES


Trenbidea, Portua, Errepideak, Ordezko mugikortasuna, Oinezkoentzako ibilbideak, Bestelako ibilbideak- A Planoa
Trenbidea, Portua, Errepideak, Ordezko mugikortasuna, Oinezkoentzako ibilbideak, Bestelako ibilbideak- B Planoa
Trenbidea, Portua, Errepideak, Ordezko mugikortasuna, Oinezkoentzako ibilbideak, Bestelako ibilbideak- C Planoa

Herri-bideak, Erabilera publikoko bideak - A Planoa
Herri-bideak, Erabilera publikoko bideak - B Planoa
Herri-bideak, Erabilera publikoko bideak - C Planoa


LURZORUAREN ERABILERA NATURALA


Lurzoruaren erabilera - A Planoa
Lurzoruaren erabilera - B Planoa
Lurzoruaren erabilera - C Planoa

Landaredi-mapa - A Planoa
Landaredi-mapa - B Planoa
Landaredi-mapa - C Planoa

 
USOS


Erabilera xehatuak - A Planoa
Erabilera xehatuak - B Planoa
Erabilera xehatuak - C Planoa
Erabilera xehatuak - D Planoa


ALTURAS DE LOS EDIFICIOS


Bizitegi-eraikuntzen altuerak - A Planoa
Bizitegi-eraikuntzen altuerak - B Planoa
Bizitegi-eraikuntzen altuerak - C Planoa
Bizitegi-eraikuntzen altuerak - D Planoa

PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO


 

Arkitektura-ondarea - A Planoa
Arkitektura-ondarea - B Planoa
Arkitektura-ondarea - C Planoa
Arkitektura-ondarea - D Planoa

PLANEAMIENTO VIGENTE


Indarreko plangintza - A Planoa
Indarreko plangintza - B Planoa
Indarreko plangintza - C Planoa
Indarreko plangintza - D Planoa
 

 


Noticias


  NOTICIAS

  ENLACES DE INTERÉS